Bồn cầu 1 khối ForWard viền vàng

3,450,000 2,950,000